Vårt samhälle idag mina tankar och åsikter

1 2 3
person
P28
Medlem

16 juni 2011 15:13 | #41 person

Skrivet av AnArchoz View Post
Skrivet av person View Post
Yes, lite efter neolitiskarevolutionen.


Det är sant. De ursprungliga organiserade anarkistiska tankarna utvecklades i den gamla bondekooperationen.

Anarki har ju påträffats flera gånger under världshistorien, men det faktum att det inte har hållt i längden får mig att avstå från det. I grunden tycker jag att både det och kommunism är bra idéer bara att jag tror aldrig att det kommer hålla i längden. Människor är för lätta att manipulera och det kommer alltid finnas rötägg.

Så i mina ögon blir kapitalism det friaste vi kan komma, kommunismen i sovjet var bra grejer fram tills det stalin kom...


HammerAndSickle
P26
Medlem

16 juni 2011 15:18 | #42 HammerAndSickle

Skrivet av person View Post
Anarki har ju påträffats flera gånger under världshistorien, men det faktum att det inte har hållt i längden får mig att avstå från det. I grunden tycker jag att både det och kommunism är bra idéer bara att jag tror aldrig att det kommer hålla i längden. Människor är för lätta att manipulera och det kommer alltid finnas rötägg.

Så i mina ögon blir kapitalism det friaste vi kan komma, kommunismen i sovjet var bra grejer fram tills det stalin kom...

De anarkistiska samhällen som har funnits har inte i första hand gått under på grund av sin egen otillräcklighet utan på grund av att de våldsamt krossats av kapitalisterna.


Hellspawn
P28
Medlem

16 juni 2011 15:33 | #43 Hellspawn

Skrivet av AnArchoz View Post
Skrivet av Hellspawn View Post
Frihet är inte subjektivt, man kan ha olika(felaktiga) uppfattningar om vad det är, men likväl finns det en, objektivt rätt, definition av frihet(ja jag förstår att en massa solipsism argument kommer att komma nu =)
Att det är historiskt inkorrekt gör det inte mindre korrekt, jaja onödig semantik.

"Socialism är en ekonomisk doktrin som syftar till att skapa det klasslösa samhället, där produktionsmedlen styrs eller ägs av den offentliga makten och utgår ifrån folket och dess behov."
Den inledande meningen på Wikipedia definierar ju socialism som en ideologi utan särskilt stor ekonomisk frihet.


Frihet är så subjektivt någonting kan bli. Vad är den "objektiva" definitionen då? Och vad gör den objektiv?

Klart det är mindre korrekt om det inte är historiskt korrekt? Då är det helt fel! Det är som att säga att Moderaterna är kommunister, bara att de inte varit det historiskt sett. Är inte det "mindre korrekt"?

Wikipedias definition är lite missvisande, men inte helt fel. Definitionen av socialism är: arbetarkontrollerade produktionsmedel samt frånvaron av exploatering. Statlig eller icke-statlig. Och då undrar jag var du hittar ofriheten i icke-statlig socialism?

Om något är subjektivt då är det inte grundat på sakliga premisser, begrepp som frihet och rättigheter skulle inte vara värt ett dyft om de var subjektiva; Grundade på arbiträra känslor. Lyckligtvis kan vi identifiera människans rättigheter på sakliga grunder. Den metod vi använder är logik, och logik definieras av Ayn Rand som ”konsten att resonera motsägelsefritt”. Att tänka logiskt innebär alltså att man tänker utan motsägelser. Man talar konventionellt sett om olika logiska metoder (såsom formell logik, symbolisk logik, matematisk logik osv.) vilket tenderar att leda till missförstånd. En rättighetsteori kan inte förklaras med en formel, även om vad man gör är att utgå från en oreducerbar premiss för att sedan härleda andra premisser ur den. En logisk formel kan nämligen inte förklara varför man valt de premisser man valt, och hur de skall tillämpas i specifika situationer. Man kan skriva ”2+2=4” vilket är fullt sant, men det säger på samma sätt inget om varför man valt att lägg ihop dessa tvåor, vad siffrorna står för i specifika situationer, och vilka slags handlingar som bör följa på insikten. Just därför är det nödvändigt att skriva en hel uppsats om rättigheter, istället för att försöka sammanfatta dem i en liten formel.

Det jag menar är att begreppet har luckrats upp och förändrats över tiden och hur det var när det instiftades behöver inte nödvändigtvis vara det mest korrekta i dagens läge. T ex. så satt liberalerna till vänster då, något de inte gör idag.

Ofriheten ligger i att vissa ägandesätt förbjuds samt vissa former av handlande som inte kränker någons naturrätt förbjuds. Dvs. det förekommer inskränkningar på naturrätten vilket då per definition gör oss ofria. Dock så förekommer där exploatering, där de bra människorna inte får så mycket de förtjänar.


person
P28
Medlem

16 juni 2011 15:40 | #44 person

Skrivet av HammerAndSickle View Post
Skrivet av person View Post
Anarki har ju påträffats flera gånger under världshistorien, men det faktum att det inte har hållt i längden får mig att avstå från det. I grunden tycker jag att både det och kommunism är bra idéer bara att jag tror aldrig att det kommer hålla i längden. Människor är för lätta att manipulera och det kommer alltid finnas rötägg.
Så i mina ögon blir kapitalism det friaste vi kan komma, kommunismen i sovjet var bra grejer fram tills det stalin kom...
De anarkistiska samhällen som har funnits har inte i första hand gått under på grund av sin egen otillräcklighet utan på grund av att de våldsamt krossats av kapitalisterna.

nej, de har gått i grunden av en blindhet för mänskligt beteende... människan är kapitalistisk!

Att bli störtad av "ett annat folk" tyder på otillräcklighet, de mest lämpliga överlever. Kan man inte ståupp och försvara sin tro/ideologi kommer någon annan ta över, man kan ju inte påstå att de bara är kapitalister som är våldsamma. i moderntid har kommunismen dödat flest, samt finns det inofficiella siffror på att vänstern förstör mer än högern.


HammerAndSickle
P26
Medlem

16 juni 2011 16:11 | #45 HammerAndSickle

Skrivet av person View Post
nej, de har gått i grunden av en blindhet för mänskligt beteende... människan är kapitalistisk!

Skitsnack. Bara under en bråkdel av människans historia har kapitalism funnits. Man kan hävda att kapitalismen är ett naturligt stadium i mänsklighetens utvecklingen, men inte att den är det enda naturliga för människan.

Citat:
Att bli störtad av "ett annat folk" tyder på otillräcklighet, de mest lämpliga överlever. Kan man inte ståupp och försvara sin tro/ideologi kommer någon annan ta över, man kan ju inte påstå att de bara är kapitalister som är våldsamma. i moderntid har kommunismen dödat flest, samt finns det inofficiella siffror på att vänstern förstör mer än högern.

Att små anarkistiska samhällen inte har kunnat försvara sig från stora staters förtyck av dem betyder inte att samhället och dess produktionsförhållanden varit oförmögna att tillfredsställa de samhälleliga behoven.

Nej, kommunismen har inte dödat flest människor i modern tid. Och vilka "inofficiella siffror på att vänstern förstör mer" är det du menar? I vilken mening "förstör" vi mer? Krossar vi fler fönsterrutor, slänger vi fler fimpar på marken...?


AnArchoz
P26
Medlem
Online

17 juni 2011 00:23 | #46 AnArchoz

Skrivet av Hellspawn View Post
Det jag menar är att begreppet har luckrats upp och förändrats över tiden och hur det var när det instiftades behöver inte nödvändigtvis vara det mest korrekta i dagens läge. T ex. så satt liberalerna till vänster då, något de inte gör idag.

Ofriheten ligger i att vissa ägandesätt förbjuds samt vissa former av handlande som inte kränker någons naturrätt förbjuds. Dvs. det förekommer inskränkningar på naturrätten vilket då per definition gör oss ofria. Dock så förekommer där exploatering, där de bra människorna inte får så mycket de förtjänar.

Det finns dock ingen logisk definition på ordet "frihet". Det är för abstrakt.

Vilka ägandesätt förbjuds? Inga. Då är det ingen icke-statlig socialism. Grejen är att folk väljer att producera socialistiskt, istället för kapitalistiskt. Det förbjuds inte. Det är stor skillnad. Alltså brister din "logiska, motsägelsefria argumentation" på flera ställen. Och vad är en naturlig rättighet? Vilken rättighet, och vad gör den naturlig? Jo - I liberal teori är det Gud som givit människor dessa rättigheter. Då blir teorin inte ens logisk eller motsägelsefri som du kallar det, inte heller är den objektiv. Den är påhittad. Precis som alla andra rättigheter. Rättigheter har inte givits människan.
Och vilka är "de bra människorna" samt hur mycket förtjänar dem? Om man arbetar efter förmåga och får efter insats, är inte det vad man förtjänar? Din argumentation har för många hål. Besvara alla frågor jag frågar dig i detta inlägg, är du snäll.


HammerAndSickle
P26
Medlem

17 juni 2011 00:36 | #47 HammerAndSickle

Jag skulle själv definiera frihet som möjligheten att oinskränkt handla och agera utifrån eget tycke. Om man begränsar frihetsbegreppet till positiva friheter, vilket Hellspawn gör, blir ens förståelse för begreppet också begränsad. Exempelvis är en bostadslös missbrukare är inte "fri" bara för att han har laglig rätt att äga kapital så länge det är en rätt han inte kan utnyttja. I och med att kapitalägande av nödvändighet begränsas till en minoritet av folket, är påståendet att högern förespråkar större ekonomisk frihet felaktigt.


Hellspawn
P28
Medlem

17 juni 2011 01:00 | #48 Hellspawn

Skrivet av AnArchoz View Post
Skrivet av Hellspawn View Post
Det jag menar är att begreppet har luckrats upp och förändrats över tiden och hur det var när det instiftades behöver inte nödvändigtvis vara det mest korrekta i dagens läge. T ex. så satt liberalerna till vänster då, något de inte gör idag.
Ofriheten ligger i att vissa ägandesätt förbjuds samt vissa former av handlande som inte kränker någons naturrätt förbjuds. Dvs. det förekommer inskränkningar på naturrätten vilket då per definition gör oss ofria. Dock så förekommer där exploatering, där de bra människorna inte får så mycket de förtjänar.


Det finns dock ingen logisk definition på ordet "frihet". Det är för abstrakt.

Vilka ägandesätt förbjuds? Inga. Då är det ingen icke-statlig socialism. Grejen är att folk väljer att producera socialistiskt, istället för kapitalistiskt. Det förbjuds inte. Det är stor skillnad. Alltså brister din "logiska, motsägelsefria argumentation" på flera ställen. Och vad är en naturlig rättighet? Vilken rättighet, och vad gör den naturlig? Jo - I liberal teori är det Gud som givit människor dessa rättigheter. Då blir teorin inte ens logisk eller motsägelsefri som du kallar det, inte heller är den objektiv. Den är påhittad. Precis som alla andra rättigheter. Rättigheter har inte givits människan.
Och vilka är "de bra människorna" samt hur mycket förtjänar dem? Om man arbetar efter förmåga och får efter insats, är inte det vad man förtjänar? Din argumentation har för många hål. Besvara alla frågor jag frågar dig i detta inlägg, är du snäll.

Då har vi socialism i hela världen, arbetare kan äga produktionsmedel men det har visat sig att det inte är effektivt, och ingen gör det, socialism. Jag hade alltså fel uppfattning, och jag har inte hävdat att jag alltid argumenterar logiskt och motsägelsefritt, jag har sagt saker jag i efterhand ångrat. Ja naturrätten( http://sv.wikipedia.org/wiki/Naturr%C3%A4tt ). Vad gör den objektivt sann? Jo av precis de anledningar jag tidigare sagt. Gud har inte på något sätt givit oss rättigheter, jag kan inte tala för alla liberaler, men vi objektivister hävdar att gud inte kan existera, således inte heller ge oss något.

Rättigheter som på demokratisk väg har röstats fram är påhittade, alla typer av positiva rättigheter är också påhittade. Om du utgår från axiomet existensen existerar går det att logiskt härleda nästkommande premisser och axiom som till slut mynnar i naturrätsteorin.

Nej man förtjänar så mycket som någon är villig att betala än, inte mer, inte mindre. Att benämna människor som "dåliga" och "bra" är något jag egentligen inte bör göra, det är lite vidrigt, men likväl är det lättast. Bra människor är de som är framgångsrika, flitiga, närande(inte tärande).

Att helt enkelt inte besvara en fråga är inte bristfällig argumentation utan snarare en avgränsning jag tyvärr måste göra pga tidsbrist.


Hellspawn
P28
Medlem

17 juni 2011 01:05 | #49 Hellspawn

Skrivet av HammerAndSickle View Post
Jag skulle själv definiera frihet som möjligheten att oinskränkt handla och agera utifrån eget tycke. Om man begränsar frihetsbegreppet till positiva friheter, vilket Hellspawn gör, blir ens förståelse för begreppet också begränsad. Exempelvis är en bostadslös missbrukare är inte "fri" bara för att han har laglig rätt att äga kapital så länge det är en rätt han inte kan utnyttja. I och med att kapitalägande av nödvändighet begränsas till en minoritet av folket, är påståendet att högern förespråkar större ekonomisk frihet felaktigt.

Frihet är oberoende av materiella tillgångar, en som är rik är inte mer fri än någon som är fattig. Frihet handlar inte om att kunna göra vad som helst, t ex. bara för att jag inte kan köpa ett eget palats är jag inte mindre fri än någon som kan det. Bara för att någon vägrar mig inträde på sin mark är jag inte mindre fri, frihet är möjligheten att handla utan att intränga på någon annans naturrättigheter.


Att ge alla människor i världen mer tillgångar hade inte ökat deras frihet ett dyft, att ge total yttrandefrihet hade gjort det(även om alla inte skulle yttra sig).


AnArchoz
P26
Medlem
Online

17 juni 2011 01:07 | #50 AnArchoz

Skrivet av Hellspawn View Post
Då har vi socialism i hela världen, arbetare kan äga produktionsmedel men det har visat sig att det inte är effektivt, och ingen gör det, socialism.

Rättigheter som på demokratisk väg har röstats fram är påhittade, alla typer av positiva rättigheter är också påhittade. Om du utgår från axiomet existensen existerar går det att logiskt härleda nästkommande premisser och axiom som till slut mynnar i naturrätsteorin.

Nej man förtjänar så mycket som någon är villig att betala än, inte mer, inte mindre. Att benämna människor som "dåliga" och "bra" är något jag egentligen inte bör göra, det är lite vidrigt, men likväl är det lättast. Bra människor är de som är framgångsrika, flitiga, närande(inte tärande).

Att helt enkelt inte besvara en fråga är inte bristfällig argumentation utan snarare en avgränsning jag tyvärr måste göra pga tidsbrist.

Säg det till Mondragon-kooperativet som helt konkurrerat ut produktion med kapitalistiska ägare.

Nej, det är inte alls logiskt. Om man utgår från att existensen existerar, så finns det bara en logisk slutsats: att den existerar! Det finns inga objektiva eller logiska "rättigheter" att dra från detta? Saker finns, då finns de. Saker har inte rättigheter för att de finns.

Och vad säger att flitiga människor inte får vad de förtjänar (vad folk betalar för) i en icke-statlig socialism?


AnArchoz
P26
Medlem
Online

17 juni 2011 01:09 | #51 AnArchoz

Skrivet av Hellspawn View Post
Att ge alla människor i världen mer tillgångar hade inte ökat deras frihet ett dyft, att ge total yttrandefrihet hade gjort det(även om alla inte skulle yttra sig).

Fast det är samma sak. Man är kapabel till fler saker än normalt med mer tillgångar, precis som man är kapabel till fler saker än normalt med mer yttrandefrihet.


HammerAndSickle
P26
Medlem

17 juni 2011 01:11 | #52 HammerAndSickle

Skrivet av Hellspawn View Post
Frihet är oberoende av materiella tillgångar, en som är rik är inte mer fri än någon som är fattig. Frihet handlar inte om att kunna göra vad som helst, t ex. bara för att jag inte kan köpa ett eget palats är jag inte mindre fri än någon som kan det. Bara för att någon vägrar mig inträde på sin mark är jag inte mindre fri, frihet är möjligheten att handla utan att intränga på någon annans naturrättigheter.


Att ge alla människor i världen mer tillgångar hade inte ökat deras frihet ett dyft, att ge total yttrandefrihet hade gjort det(även om alla inte skulle yttra sig).

Som sagt, en meningsfull definition av frihet måste innefatta inte bara rätten utan också möjligheten att handla. Om jag har rätt köpa ett hus men inte har möjligheten att göra det, så är det för mig fullständigt likgiltigt huruvida jag har rätt att göra det eller inte. Frihetsbegreppet måste innefatta även negativ frihet för att ha någon poäng.

Ditt exempel med yttrandefrihet är i sammanhanget ganska irrelevant.


Ranger
P24
Medlem
Online

17 juni 2011 01:18 | #53 Ranger

Skrivet av Fuser View Post
Det beror på vilken typ av vänster eller höger det gäller. Både höger och vänster är så breda begrepp att det kan råda ganska stora skillnader i vilka uppfattningar de har inom sig.

Personligen skulle jag gärna se att man låste in mördare på riktig livstid och avrättade sådana där folkmördare som t.ex. Ratko Mladic istället för att ge honom en bekväm cell bekostad av skattebetalarna i Haag. Men jag är rätt säker på att en hel del andra inom vänstern tycker att det vore rena idiotin och barbariet, så det är inga enhetliga begrepp man snackar om.


This ^

Vänstern lär göra mer än Reinfeldt och hans jävla propaganda åtminstone.


Fridaadirf
F25
Medlem

29 augusti 2011 21:35 | #54 Fridaadirf

Så högern och vänstern är rädda för massmedian?


IronyFist
P29
Medlem
Online

29 augusti 2011 21:49 | #55 IronyFist

ALLA ÄR RÄDDA FÖR MSSMEDIA!!!!! WAAAAAAAAAGH!!!!! *gigantiskt rageface*


LordDante
P26
Medlem
Online

29 augusti 2011 21:55 | #56 LordDante

Skrivet av Fridaadirf View Post
Så högern och vänstern är rädda för massmedian?

Det är de ganska garranterat, se bara på Murdoch...


AnArchoz
P26
Medlem
Online

29 augusti 2011 22:14 | #57 AnArchoz

Murdoch ÄR högerns massmedia.


TheOtherkind
P25
Medlem

30 augusti 2011 19:32 | #58 TheOtherkind

Skrivet av IronyFist View Post
WAAAAAAAAAGH!!!!! *gigantiskt rageface*

Orcs&Goblins much? :)


Fridaadirf
F25
Medlem

30 augusti 2011 19:51 | #59 Fridaadirf

Skrivet av AnArchoz View Post
Murdoch ÄR högerns massmedia.

Ska googla på Murdoch.


1 2 3

Skriva inlägg?

Logga in för att svara i tråden.