Linux NASM hjälp.

AmzoWo
P29
Medlem

4 oktober 2012 23:05 | #1 AmzoWo

Skriver ett program som tar input från användaren och skriver ut det, men det visar inget sen avslutas.
What's wroong?

Kod:

section .text

global _start

_start:

mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,msg
mov edx,msg_size
int 80h

mov eax,3
mov ebx,1
xor ecx,ecx
mov ecx,inp_buf
int 80h

mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,msg2
mov edx,msg2_size
int 80h

mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,[inp_buf]
int 80h

mov eax,1
xor ebx,ebx
mov ebx,0
int 80h


section .data

msg db 'Input some data: '
msg_size equ $-msg

msg2 db 'You entered: '
msg2_size equ $-msg2

section .bss

inp_buf resq 100


Hypnotica
P29
Medlem

7 oktober 2012 05:36 | #2 Hypnotica

Åh, hatar jesper jefla <<f hgs>>> saker.

<code>section .text

global _start

_start:

mov eax,4
mov ebx,1; stdout
mov ecx,msg
mov edx,msg_size
int 80h

mov eax,3
mov ebx,0 ;stdin
mov ecx,inp_buf
int 80h

mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,msg2
mov edx,msg2_size
int 80h

mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,inp_buf
int 80h

mov eax,1
mov ebx,0
int 80h

section .bss

inp_buf resb 256

section .data

msg: db 'Input some data: '
msg_size: equ $-msg

msg2: db 'You entered: '
msg2_size: equ $-msg2</code>


chosig
P47
Medlem

7 oktober 2012 09:40 | #3 chosig

http://stackoverflow.com/questions/10780820/stop-bufferoverflow-nasm-input

Enklare än att skriva :)


Skriva inlägg?

Logga in för att svara i tråden.