vad betyder alla förkortningar

1 2 3
Borttagen medlem

3 april 2008 18:46 | #21 Avslutat konto

att göra fuck till gud var väl lite milt :P

är mer som För hevlete (Give me the remote for fucks sake - ge mig fjärrkontrollen för helvete


Borttagen medlem

3 april 2008 21:52 | #22 Avslutat konto

sök på wikipedia,där finns 100:tals förkortningar


gurktuggare
P27
Medlem

4 april 2008 09:02 | #23 gurktuggare

* afaik- as far as I know, så vitt jag vet
* afk - away from keyboard, borta från tangentbordet/inte vid datorn
* amagad - oh my god, herregud
* bb - bye bye, Hejdå
* bi - Bye
* bbl - be back later, kommer tillbaka senare
* bohica - bend over here it comes again, skämt eller skymf
* brb - (I'll) be right back, (jag kommer) strax tillbaka
* btw - by the way, förresten
* ofc - of course, så klart
* cu, cya - "See you" - Vi syns. Ya är ett slangord för "you" som ofta förekommer i USA, kan också kombineras till tex. "cu m8", See you mate.
* dw - dont worry, oroa dig inte
* eod - end of discussion, slutdiskuterat, används för att avsluta en diskussion eller för den enskilde att avsluta sin medverkan i en diskussion
* ffs - for fuck's sake, för satan/helvete/fan/guds skull
* ftw - for the win, kan också betyda "fuck the what" hos de som inte vet den riktiga betydelsen, och det kan också betyda "For the Wind" betydelsen. Andra skriver ftw och menar "fuck the world".
* ftl - for the loss (Uttalas "for the lose")
* fu - Fuck You
* fo - Fuck Off
* gl - good luck (glhf - good luck, have fun, används ofta vid start av onlinematcher)
* gg - good game/good going används oftast i skjutarspel efter att en match är avklarad
* idfc - i dont fucking care, jag bryr mig fan inte
* ily - i love you. jag älskar dig, eventuell besvaring med "ily2", i love you too, jag älskar dig också
* irl - in real life, i verkliga livet (jämför afk)
* imba - kommer av imbalanced, ordet användes ursprungligen i datorspel för att beskriva till exempel utrustning och förmågor som är så fördelaktiga att de gör spelet orättvist och icke-balanserat. Används dock mest för att uttrycka att någonting är mycket bra, till exempel "Wikipedia is imba", "Wikipedia är mycket bra".
* imho - in my honest/humble opinion, i min ärliga åsikt, enligt min ringa mening
* k, kk, kay - OK. Varianten kk har sitt ursprung i framför allt koreanska spelkretsar. kk står även för klick klick (Bekräftelse på walkie talkie innebär att man bara skickar två klick istället för att säga någonting) kk kan även vara en förkortning på de redan förkortade orden 'key 'key (okey okey).
* kthxbai - Okay, thanks, bye!
* j/k - just kidding (joking), skämtar bara
* l8r, l8er - later, senare
* lol - laughing out loud, skrattar högt. Även lewl. Det är en mycket vanlig förkortning som används i alla sorters spel. Används även som ett sätt att förlöjliga andra personer (exempelvis "du är så lol" vilket betyder "du är skrattretande"). Vanligtvis skall betydelsen inte uppfattas bokstavligt utan som en markör för, eller respons på, skämt eller ironi. Andra varianter på skratt är rofl (rolling on the floor, laughing), roflmao (rolling on the floor, laughing my ass off) eller roflpimp (rolling on the floor laughing, peed in my pants - "så roligt att jag kissar på mig"), dessa är övertagna från usenet-vokabulär. Online brukar dock bara riktigt korta akronymer användas, varför roflpimp är mycket ovanligt.
* m8 - mate, kompis/kamrat
* w8 - Wait, vänta
* np - no problem/s, inga problem/det är lugnt
* omfg - oh my fucking god, omg är också en vanlig variant.
* alig8r - aligator - Används ofta som "l8r alig8r" som är "ses (någon sämre så kallat "noob")"
* plz - please. pls är en vanlig alternativ stavning.
* plx - please. Kommer ifrån att X och Z är bredvid varandra på tangentbordet och många därför råkar trycka på x istället för z när de ska skriva plz. Skrivs ofta avsiktligt fel för humorns skull..
* pl0x - Alternativt plox. Annan form av "plx"
* rtfm - read the fucking manual, läs manualen, d.v.s försök att ta reda på saker själv innan du frågar. Denna akronym används som svar på "dumma frågor".
* stfu - shut the fuck up, håll käften för helvete, man kan även använda det något mildare
* gtfo - get the fuck out, dra här ifrån, dra åt helvete. Kan också kombineras med förkortningen stfu.
* su - Shut up,
* tbh - to be honest, ärligt talat
* thx - Thanks, tack så mycket, andra varianter är tnx, tx eller ty (Thank you).
* wtg - way to go, bra jobbat
* wtf - what the fuck,vafan/va i helvete, förvåning, eller ilska.
* wth - what the hell Annan variant av "wtf".
* wzup- what's up?, vad händer? / Vad görs?
* gr8 - great, bra
* gratz - congratulations, gratulationer (kan även förkortas "GZ")
* gga - good game all Bra spelat allihop.
* ggnr- good game no rematch bra spelat, ingen revansch.
* fu - fuck you dra åt helvete/fan ta dig
* gl - good luck lycka till
* glhf - good luck have fun (t.ex ironiskt uttryck om någon gör nåt som här extr3mt tråkit)
* gtg - got to go måste gå, även g2g
* gj - good job bra jobb(at)finns även wd och wp vilket som står för well done and well played, meningen är densamma
* hf - have fun ha kul, står oftast efter gl(gl hf)
* hs - head shot huvudskott alt. health stone/hearthstone (olika objekt i spelet World of Warcraft) kan också betyda Headset
* h5n1 - Headshot nice one En ganska sällan använd förkortning, som blev väldigt populär när fågelviruset H5N1 kom.
* mf - motherfucker skrivs ofta när folk blir förbannade, betyder morsknullare.
* zomg - har samma innebörd som oh my god fast ett litet nyare uttryck, där Z:t från början har tillkommit av misstag eftersom Z, på engelska tangentbord, sitter bredvid skift, har också fått betydelsen 'Zombie oh my god' (se half-life & half-life 2)
* ty - Thank you. Alternativt "Tyvm" ((Thank you very much))
* noob - Betyder ungefär "nybörjare" och är numera en förkortning för "Noob Or Other Beginner" och är således även rekursiv. Stavas ofta n00b. Ursprungligen en omskrivning av "Newbie", kan även tolkas "New Or Only Bad"
* imo - In my opinion.
* imao - In my arrogant opinion.
* imho - in my humble opinion
* lmao - Laughing my ass off.
* CC - Används i spelet World of warcraft och betyder crowd control. En vanlig missuppfattning är att det är en specifik förmåga som gör NPC:s(non personal character) orörliga. Det handlar snarare om ett samlingsbegrepp som beskriver kontroll av enskild eller grupp av NPC(:s). T.ex. väljer man ut ett huvudmål som alla i en stridsgrupp fokuserar på och ser till att övriga blir immobilserade på olika sätt, dvs. CC - crowd controlled. I en vidare mening kan det också inkludera hur en grupp strider tillsammans så att rätt person tar stryk, rätt person helar och rätt person DPS:ar (Damage per second).
* Fubar - Fucked Up beyond all recognition
* Asap - As soon as possible
* PWNTT/pwntt - Ett annat ord för "owned", "pwned" o.s.v.
* n1 - en förkortning på "Nice One."
* mb - menas maybe, och mana break som används ofta i World of Warcraft.

Substituerade bokstäver, siffror [redigera]

Förutom bokstäver som byts ut på grund av grafisk likhet byts bokstäver ibland ut mot en närliggande bokstav på tangentbordet (se qwerty). Versaler används ibland, oftast för att uppnå en utseendeeffekt - om leetspeak har någon grundprincip i användbarhet så är det att versaler utelämnas för att göra det enklare (snabbare) att skriva. Exempel:

* 1337 - som är en visualisering i siffror av ordet LEET upp och ner.
* pWn - som är en "felstavning" av own (se nedan).
* utropstecken blandade med siffran 1, omfg!!!!11!!!1!!!111!!!!1; överdriven efterhärmning av någon som inte bryr sig om att stava alls. Ursprunget till detta är troligtvis någon som tänkt göra en lång rad utropstecken men missade att hålla ner shift (shift + 1 = !) hela tiden. Ibland blandas orden one one eleven (ett ett elva) in utan mellanrum för att ytterligare förstärka den komiska effekten (man insinuerar helt enkelt att personen faktiskt VILL skriva ettettett och förstärker helt enkelt detta). Enstaka datorspelare inkluderar i vissa fall även ettor i slutet på meningar skrivna med bokstäver, framförallt för ironins skull.
* @ - används istället för -at i ord
* Vanligtvis byts en del bokstäver ut mot siffror: O=0, T/I=1, R=2, E=3, A=4, S=5, G=6, L=7, B=8,. Ex. "i pwn u 74m3 n00b. ph342 m3 45 i kick j02 455!1!!!!1111!", renskrivet "I own you, lame noob. Fear me as i kick your ass", vilket på ren svenska betyder att "Jag äger dig din lama noob, frukta mig medan jag sparkar din röv!".


gurktuggare
P27
Medlem

4 april 2008 09:02 | #24 gurktuggare

ät den ni ^^


gurktuggare
P27
Medlem

4 april 2008 09:06 | #25 gurktuggare

jag ska erkänna att kan kopierade allt från http://sv.wikipedia.org/wiki/Leet men Chrillev fick ju allt evta vad han ville veta laugh


doggekong
P28
Medlem

4 april 2008 09:49 | #26 doggekong

http://www.acronymfinder.com/


smirnoff_ice
P27
Medlem

4 april 2008 13:01 | #27 smirnoff_ice

Förkortning Klartext
a.a. ad acta, till handlingarna
a.a. anfört arbete
A.D. latin Anno Domini, "I Herrens år"
agr. agronomie
ang. angående
anm. anmärkning
aka även känd som (engelska: also known as)
ASAP så fort som möjligt (engelska: As soon as possible)
avd. avdelning
BB barnbördshus; barnbördsklinik, se kvinnoklinik
B.B. Bäste bror
betr. beträffande
bg bankgiro
bh bysthållare
bil. bilaga
bl.a., bl a bland annat, eller bland andra
c., ca, c:a cirka
civ.ek. civilekonom
civ.ing. civilingenjör
Co. kompani
d. död
dir. direktör
div. diverse
dnr diarienummer
do, d:o dito
doc. docent
D:r, dr doktor
ds dennes
d.s.o. datum som ovan
d.v.s., d v s. det vill säga
d.y. den yngre
d.ä. den äldre
eftr. efterträdare
eg. egentligen
ekon. ekonomi
e.Kr. efter Kristus
el. eller
el. dyl., e.d. eller dylikt
em., e.m. eftermiddag
enl. enligt
e.o. extra ordinarie
ESO enligt senare (särskild) order
etc. etcetera
e.u. enligt uppdrag
ev. eventuell(t)
ex. exempel; exemplar
exkl. exklusive
f. förre; och följande (sida); född
farm. farmaci
f.d. före detta
ff. och följande (sidor)
ffg för första gången
fig. figur
fil. filosofie
f.Kr. före Kristus
f.m. förmiddagen
f.n. för närvarande
forts. fortsättning (följer)
fr. från; fröken; fru
fr.a. framför allt
frk fröken
fr.o.m. från och med
f.v.b. för vidare befordran
f.ö. för övrigt
följ. följande
föreg. föregående
förf. författare
ggr gånger
gm genom
H.H.K.K.H.H. Deras Kungliga Högheter
H.K.H. Hans/Hennes Kungliga Höghet
H.M. Hans/Hennes Majestät
hr herr
Ibid., ib latin Ibidem, "på samma ställe"
ill. illustration, illustrerad
imo in my opinion, enligt min mening
inkl. inklusive
iofs i och för sig
i.o.m. i och med
irl i verkliga livet (engelska: in real life)
ISBN internationellt standardboknummer
i sht i synnerhet
i st.f. i stället för
jfr jämför
jr junior
jur. juris
k:a kyrka
kand. kandidat
kap. kapitel
kl. klockan; klass
kr. kronor
KFM Kronofogdemyndigheten
krm kryddmått
lol "Skratt" (Engelska: Laugh Out Loud)
leg. legitimerad
lic. licentiat
m. med
mag. magisterexamen
m.a.o. med andra ord
max. maximum
mc motorcykel
med. medicine
m.fl. med flera
m.h.a. med hjälp av
milj. miljon(er)
min minut
min. minimum
mdkr miljarder kronor
mnkr miljoner kronor
m.m. med mera
mom. moment
m.v.h. med vänlig hälsning
mån. månad
möjl. möjligen
n.b. nedre botten; nota bene (latin: notera)
nr nummer
näml. nämligen
o. och
obs., obs! observera
o.d. och dylikt
odont. odontologie
o.dyl. och dylikt
omkr. omkring
omm inom matematik: om och endast om; ekvivalent
op. opus
ordf. ordförande
o.s.a., OSA Om svar anhålles
o.s.v. och så vidare
pers. person
pg postgiro eller nyare plusgiro
p.g.a., p g a på grund av
pol. politices
prof. professor
ref. referens
resp. respektive
s. sida(n)
s:a, sa summa
sek. sekund
SEK. valutakoden som betecknar Svenska kronor
sekr. sekreterare
sid. sida, vanligtvis i böcker
sign. signatur; signum
s.k. så kallad
sms sammansättning
SMS Short Message Service
spec. speciell
sr senior
ss såsom
ssk sjuksköterska
st. styck
S:t Sankt
S:ta Sankta
stud. studerande
särsk. särskilt
t. till
msk matsked
tab. tabell
tekn. teknologie
tel. telefon
temp. temperatur
teol. teologie
t.ex. till exempel
t.f. tillförordnad
tfn telefon
tgm telegram
t.h. till höger
tim. timme, timmar
tjf tjänsteförrättare
tjl tjänstledig
tkr, kkr tusen(tal) kronor, kilokronor
t.o.m. till och med
tr. trappa
trol. troligen; trolovad
trpt transport
t.v. tills vidare; till vänster
ung. ungefär
u.p.a. utan personligt ansvar
urspr. ursprungligen
utg. utgiven, utgivare
v. vice; vecka
w. vecka (week)
VD verkställande direktör
vpl värnpliktig
åk årskurs
ö.g. över gården
ö.h. över havet
övers. översättare, översättning


Diagnoser [redigera]
ADHD
AIDS
DAMP
HIV
TBC

Examina [redigera]
civ.ek.
civ.ing.
teol.kand.
teol.lic.
teol.dr.
jur. kand.
jur.utr.kand.
jur.lic.
jur.dr.
med.dr
med.lic.
med.kand.
odont.kand.
odont.lic.
odont.dr.
fil.dr.
fil.lic.
fil.kand.
fil.mag.
pol.kand.
pol.mag.
pol.dr
tekn.dr
tekn.lic.
ekon.dr.
ekon. mag.
ekon. kand.

Institutioner, organisationer o.dyl. [redigera]
AA Anonyma Alkoholister
AB aktiebolag
AF Akademiska Föreningen
ASEAN ASEAN
CSA Centralförbundet för Socialt Arbete
CSA Confederate States of America
CSN Centrala Sudiestödsnämnden
DACO De Anställdas Centralorganisation
DAFA DAFA
EG Europeiska Gemenskaperna
EMU Ekonomiska och monetära unionen
ETC Electronic Telecommunications Committee
EU Europeiska unionen
FK Försäkringskassan
FN Förenta nationerna
JK Justiekanslern
JO Justitieombudsman
JämO Jämställdhetsombudsmannen
KDU Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
KF Kooperativa Förbundet
KO konsumentombudsmannen
Komintern Kommunistiska internatnioalen
LO Landsorganisationen
MUF Moderata ungdomsförbundet
NATO North Atlantic Treaty Organization
NF Nationernas förbund
NO Näringsfrihetsombudsmannen
OD Orphei Drängar
OK Oljekonsumenternas förbund
OS Olympiska spelen
PO Pressombudsmannen
RFoD Riksföreningen för Folkmusik och Dans.
RFSL Riksförbundet för sexuellt likaberättigande
RFSU Riksförbundet för sexuell upplysning
ROKS Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige.
SACO Sveriges Akademikers Centralorganisation
SAP Socialdemokratiska Arbetarepartiet
SKF Svenska Kullagerfabriken
SSR Sveriges Socionomers Riksförbund
SSRS Sjöräddningssällskapet
SSU Socialdemokratiska Ungdomsförbundet
TCO Tjänstemännens centralorganisation
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur.
UNICEF United Nations Children's Fund.
FN:s barnfond.
USA United states of America
WHO World Health Organization
Världshälsoorganisationen
WWF World Wildlife Foundation


Latinska förkortningar [redigera]
Förkortningar som ej används i svenska språket.

Förkortning Klartext Översättning
i.e. Id est "det vill säga"
m.p. manu propria egenhändigt
e.g. Exempli gratia "till exempel" / "som exempel"
ibid. eller id. ibidem på samma ställe
a.a. ad acta "till handlingarna" dvs arkiveras
op.cit. opus citatum "i samma verk" - motsvarighet till sv."anfört arbete" (a.a.)
sic! - "just så!" - felstavning eller annat fel i källhänvisningen / citatet


Måttenheter [redigera]
Se lista över förkortningar för måttenheter.


Partibeteckningar [redigera]
Förkortning Klartext
(c) centerpartiet
(fi) Feministiskt initiativ
(fp) folkpartiet liberalerna
(jl) Junilistan
(kd) kristdemokraterna
(kds) Kristdemokratiska Samhällspartiet,
Kristen Demokratisk Samling
(kp) Kommunistiska partiet
(m) moderata samlingspartiet
(mp) miljöpartiet de gröna
(nd) Nationaldemokraterna
(nyd) Ny demokrati
(pp) Piratpartiet
(s) Sveriges socialdemokratiska arbetareparti
(sd) Sverigedemokraterna
(v) vänsterpartiet
(vpk) Vänsterpartiet Kommunisterna

AC – air condition; Alternating current (Växelström)
Cd – Compact Disc
DC – Direct current (likström)
Dvd – Digital Versatile Disc
HF – High Frequency (Kortvåg)
IF – Intermediate Frequency (Mellanfrekvens i superheterodynmottagare)
LW – Longwave eller Long Wave (Långvåg)
MW – Mediumwave eller Medium Wave (Mellanvåg)
MMS – Multimedia Messaging Service
PC – Personal computer (persondator)
RAM – Random Access Memory
ROM – Read-only Memory
SMS - Short Message Service
SQR / SQRT – Square root (kvadratrot)
SW – Shortwave eller Short Wave (Kortvåg 3 – 30 MHz)
UHF – Ultra High Frequency (Decimetervåg 0,3 – 3 GHz)
UKV – Ultrakortvåg (samma som VHF)
VHF – Very High Frequency (Metervåg, ultrakortvåg 30 – 300 MHz)
VLF – Very Low Frequency ( 30 kHz)
MF – Medium Frequency (Gränsvåg 1,6 – 3 MHz)
FM – Frekvensmodulering
AM – Amplitudmodulering
PCM - Pulskodsmodulering
PWM - Pulsbredsmodulering

Nautik [redigera]
LOA - Längd Över Allt
SAR - Search And Rescue
SMS - Safety Management System
FPP - Fixed Pitch Propeller
CPP - Controllable Pitch Propeller
SjöV - Sjöfartsverket
SSRS - Sjöräddningssällskapet
KBV - Kustbevakningen
GPS - Global Positioning System
DGPS - Differential GPS
VHF - Very High Frequency
RADAR - RAdio Detection And Ranging
ARPA - Automatic RADAR Plotting Aid
MRCC - Maritime Rescue Co-ordination Centre - Sjöräddningscentral
RITS - Räddnings Insatser Till Sjöss
MRSC - Maritime Rescue Sub Centre
OSC - On Scene Co-ordinator
SOLAS - Safety Of Lives At Sea
SRU - Search and Rescue Unit - Sjöräddningsenhet
BIS - Beslut I Stort
RL - RäddningsLedare se MRCC
BRL - Biträdande RäddningsLedare se MRCC
GM - Metacenterhöjd
IMO - International Maritime Organisation
EPIRB - Emergency Position Indicating Radio Beacon
SART - Search And Rescue Transponder
GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System
DSC - Digital Selective Call
MOB - Man Over Board - Man Över Bord
PIW - Person In Water - Person I Vattnet
MORS - MOb Rescue System
PPI - Plan Polar Indicator
AMVER - Automated Mutual Assistance Vessel Rescue system
COSPAS - rysk förkortning för: Space system search for distressed vessels
ELT - Emergency Locator Transmitter
Inmarsat - International Mobile Satellite Organisation
kt - Knop - Distansminut per timme
NM - Nautical Mile - Distansminut
PLB - Personal Locator Beacon
POB - Persons On Board
SITREP - SITuation REPort
SMC - Search and rescue Mission Co-ordinator se Sjöräddning
SRR - Search and Rescue Region - Sjöräddningsregion se Sjöräddning
UTC - Universal Time Co-ordinated
VTS - Vessel Trafic Service
CL - Centerlinjen
RIB - Rigid Inflatable Boat
RBB - Rigid Bouncable Boat
DKPH - Död Ko På Hajk
RTFM - Read The Fuking Manual

Väderstreck [redigera]
Förkortning Klartext
N norr, nord
NO nordost
NV nordväst
O ost
S söder, syd
SO sydost
SV sydväst
V väster, väst
Ö öster, öst

från wikipedia!


Borttagen medlem

4 april 2008 13:06 | #28 Avslutat konto

LNDHTDÄO=Lägg ner den här tråden den är onödig


hoken91
P26
Medlem

4 april 2008 13:46 | #29 hoken91

Smirnoff_ice gorde det nyss och han ägde den stort


hoken91
P26
Medlem

4 april 2008 13:46 | #30 hoken91

ne det finns en till ftw for the win sen finns ju också wtf som du sa


chrillev
P22
Medlem

22 april 2008 19:52 | #31 chrillev

wikipedia.com elr?


Borttagen medlem

22 april 2008 20:45 | #32 Avslutat konto

ja,på den engelska sajten finns nog fler men den svenska är nog skaplig också


denne
P25
Medlem

24 april 2008 16:45 | #33 denneÄndrat: 2008-04-24 16:46:48


chrillev
P22
Medlem

4 maj 2008 15:20 | #34 chrillev

men hur kan bi = bye ?
* m8 - mate, kompis/kamrat ?
men vf skriver man m8? mate? ,, vad gör 8an i mate?


`RobiN
P22
Medlem

4 maj 2008 17:37 | #35 `RobiN

du vet utalet på 8 på Engelska? Eight, eller vad fan det nu är, och Mate...


chrillev
P22
Medlem

4 maj 2008 18:21 | #36 chrillev

jaha


chrillev
P22
Medlem

18 maj 2008 14:41 | #37 chrillev

okokok


tuppsi
P24
Medlem

18 maj 2008 14:45 | #38 tuppsi

roflmao - Roling on floor laughing my ass off


chrillev
P22
Medlem

18 maj 2008 14:48 | #39 chrillev

okokokook


Borttagen medlem

18 maj 2008 15:06 | #40 Avslutat konto

roflmaovhwihsiac
=
rolling on floor laughning my ass of very hard while i have sex in a car


1 2 3

Skriva inlägg?

Logga in för att svara i tråden.